Albums PCP Girls - Day Two

Organizer: Purbanchal College Princes

Pema Lama 01
Hemkala Tamang 01
Krtitika Karki
Krtitika Karki 01
Monika Pradhana1
Monika Pradhana 01
Nisha Shrestha
Pema Lama1
Rashna Karki
Reshika Regmi
Hemkala Tamang1
Reshika Regmi 01
Richa Adhikari2
Samita Shrestha
Samita Shrestha 01
Simran Pandey1
Simran Shrestha1
Sushmita Chaudhary
Susmita Regmi
Suvekashya Sherpa
Suvekashya Sherpa 01
Tirshna Thapa
Trishan Thapa 01
Yashaswi Ghimire1